bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Placówka funkcjonuje od 1 września 2017r. po przekształceniu Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego w Szkołę Podstawową nr 373 im. I.J. Paderewskiego na mocy:

  • art. 129 ust. 1, pkt. 1 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r., poz. 60) oraz
  • uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego.

Organizację szkoły określa statut szkoły opracowany na podstawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży.Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 18.01.2020
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 18.01.2020
Dokument oglądany razy: 728