bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Skargi i wnioski w szkole przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.  

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 373 w Warszawie.Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 22.01.2020
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 22.01.2020
Dokument oglądany razy: 536