bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa

Księga ewidencji uczniów

Księga uczniów

Księgi ocen

Arkusze ocen

Dzienniki lekcyjne

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Ewidencja legitymacji szkolnych

Ewidencja kart rowerowych

Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego

Ewidencja zwolnień z drugiego języka obcego

Księga uchwał Rady Pedagogicznej

Zarządzenia dyrektora szkoły

Decyzje dyrektora szkoły

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Listy pracowników

Akta osobowe pracowników

Akta osobowe byłych pracowników

Ewidencja urlopowa

Ewidencja chorobowa

Kartoteki wynagrodzeń

Dokumentacja finansowo-księgowa

Księgi inwentarzoweOpublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 18.01.2020
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 18.01.2020
Dokument oglądany razy: 675