bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna

Kompetencje

Organami Szkoły Podstawowej nr 373  im. I.J. Paderewskiego w Warszawie  są: 

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada pedagogiczna
  3. Samorząd uczniowski
  4. Rada rodziców  

Zadania organów określa Statut Szkoły Podstawowej nr 337  im. I.J. Paderewskiego.

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.

Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 373 jest przedstawiony w załączniku (*.pdf ). Schemat organizacyjnyOpublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 22.01.2020
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 20.01.2020
Dokument oglądany razy: 717